Karin Huberts begeeft zich primair op het werkgebied van zorg en onderwijs.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat bijna de helft van de schoolbesturen zich zorgen maakt over het welzijn van hun leraren. En dat is niet voor niets.

Er stromen meer leraren uit dan er binnen komen. En daarbij komt dat 20% van de startende leraren binnen hun eerste werkjaar uitvalt. Werkdruk en stress en gebrekkig management worden daarbij als belangrijke redenen genoemd. De kosten voor het invullen van een vrijgekomen vacature wordt geschat op 2,5 x het maandsalaris.

Je wilt kwalitatief goede zorg leveren. Cliëntgericht en vanuit de visie en waarden van de organisatie.

De hoge zorgzwaarte gecombineerd met een snellere doorstroom van cliënten en een tekort aan medewerkers vraagt om creativiteit en flexibiliteit. Als zorgmanager speel je een grote rol bij het begeleiden van de teams binnen de zorgorganisatie en om zo de organisatiedoelstellingen te realiseren. Uit studie blijkt dat er veel winst is te behalen wanneer er aandacht wordt gegeven aan de eigen persoonlijke ontwikkeling van managers m.b.t. de verandering en het ondersteunen van medewerkers.

 

Teamcoaching voor managers

Maak je je zorgen over het welzijn van je managers en leraren binnen de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs? Vraag je je af hoe je draagvlak creëert bij je medewerkers in je zorgteam? Karin biedt Teamcoaching voor managers. Door stil te staan bij en helder te krijgen wat belangrijk is, wordt er focus aangebracht en de onderlinge samenwerking versterkt.

 

Aanpak

De vraagstukken waar managers voor staan, zijn Karin meer dan bekend. Veelal zijn dit strategisch brede vraagstukken vanuit het vakgebied HRM. Met focus op de organisatiedoelstellingen en het gewenste gedrag, begeleidt Karin kritisch, met een vleugje humor en Groningse nuchterheid. Vanzelfsprekend is er altijd sprake van maatwerk, want geen vraagstuk is hetzelfde. In samenwerking met de interne organisatie wordt er een programma op maat ontwikkeld.

Door de in-company aanpak van de trainingen wordt de verbinding tussen verschillende managers en organisatie-onderdelen versterkt. Door tussentijdse opdrachten voor de managers wordt samenwerking gestimuleerd. En het leren met elkaar. Al snel merk je dat managers elkaar gaan opzoeken en casuïstiek bespreken. Dit wordt versterkt door tussentijdse leerbijeenkomsten. De manager krijgt praktische handvatten om pro actief met het team aan de slag te gaan. Denk hierbij aan feedforward, besluitvorming en hoe om te gaan met onderstromen.

Krijg onder begeleiding van Karin de handvatten om op adequate wijze teamprocessen te begeleiden, en voorkom zo uitval of vertrek van managers en medewerkers.