Karin Huberts begeeft zich primair op het werkgebied van zorg en onderwijs.

Je wilt je vak uitoefenen, energie krijgen van je werk, gezond zijn en blijven. Werk je in de zorg of in het onderwijs, dan heb je een dankbaar maar veeleisend beroep. De werkdruk is hoog, wat kan leiden tot stress en afnemend werkplezier. 

Uit onderzoek blijkt dat belangrijke ingrediënten voor werkgeluk 'plezier' en een 'goede sfeer' zijn. Daar tegenover staat dat afnemend werkplezier, werkdruk en verstoorde relaties met collega’s en leidinggevenden belangrijke oorzaken zijn van ziekteverzuim.

 

Individuele coaching

Karin helpt je stil te staan, om zo (weer) helder te krijgen wat belangrijk is voor jou, zodat je weer betekenisvol en met plezier aan de slag kunt. Door dit tijdig en samen te doen, houd je focus op dat wat belangrijk is voor jouw persoonlijke doelen en jouw professionele doelen. Hierbij laat Karin je verbinding maken tussen het verleden, het heden en de toekomst. Niet door in te zoomen, maar juist door uit te zoomen. Hierdoor krijg je duidelijk zicht op onderlinge verbanden en patronen en creëer je oplossingsruimte. Het helpt om de antwoorden te vinden die soms door de waan van de dag en de druk van de wereld om ons heen tijdelijk onbereikbaar waren. 

Het aantal coachgesprekken wordt vooraf ingeschat maar niet bepaald. Zijn twee gesprekken genoeg, dan laten we het daarbij. Is er meer nodig, dan maken we gewoon weer een nieuwe afspraak.

 

Aanpak

Karin's kennis van en ervaring met o.a. Systemisch Werk, Deep Democracy en Transactionele analyse gebruikt zij om onderliggende patronen, onderstromen en eigen wijsheid zichtbaar en hanteerbaar te maken en geven handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Krijg onder begeleiding van Karin de handvatten om weer perspectief te creëren. Ervaar ruimte en hernieuwde energie.