Als systemisch coach gaat Karin uit van de kunst van het volgen, de kunst van het horen wat onder de oppervlakte zit, de kunst van het niet-doen, de kunst van het niet-oordelen, de kunst van het inhouden en afzien.

Haar visie op coachen is gebaseerd op drie achtergrondtheorieën:

 

De psychologie van C.G. Jung, die de kracht van het onbewuste benadrukt. Hij laat zien dat de psyche naar heelheid streeft, dat het onbewuste het bewustzijn aanvult en compenseert en dat in symbolische vorm de mens alle antwoorden in zich draagt. Door letterlijk stil te staan bij innerlijke bewegingen, onzekerheden en verlangens kunnen nieuwe perspectieven ontstaan.

 

Het systeemdenken (systemisch coachen) dat de nadruk legt op het circulair denken in plaats van oorzaak-gevolg denken.

Het is een benadering die kijkt naar het geheel. Dit wil zeggen dat er niet alleen naar de afzonderlijke deelsystemen op zichzelf gekeken wordt, maar vooral ook naar de manier waarop zij wisselwerking vertonen met elkaar en de omringende systemen en naar hun plaats in het geheel.

Je verhouden tot het grotere geheel en het zichtbaar maken van onderlinge patronen vraagt om uitzoomen. Dat geeft helderheid en inzichten die tot blijvende verandering leiden.

 

Deep democracywaarbij tegenstellingen niet worden gezien als belemmering, maar als de start van een creatief proces. De overtuiging dat als we de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties combineren, er krachtige besluiten kunnen ontstaan. Het vraagt om de vaardigheid om ruimte te geven aan meerdere standpunten en gevoelens en is cruciaal voor het oplossen van conflicten en het bespreekbaar maken van onderstromen.

 

Tot slot maakt Karin, afhankelijk van de vraag, praktisch gebruik van uiteenlopende inzichten, methodes en interventie-technieken. Enkele voorbeelden hiervan zijn Appreciative Inquiry, (tafel-) opstellingen, de uitgangspunten van De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Covey, De Logische Niveaus van Bateson, belemmerende overtuigingen onderzoeken en loslaten, de persoonlijke waarden van de Waaier van Wording en bijvoorbeeld het Kernkwadrant van Ofman.