Aanpak individuele coaching en teamcoaching

 

1. Kennismaking

We starten met een vrijblijvende kennismaking. Coachen gaat tenslotte over mensen. Een onderlinge klik en het afstemmen van verwachtingen is van wezenlijk belang voor een geslaagd coachtraject.

2. Intakegesprek

Tijdens de intake gaan we aan de slag met het verhelderen van de vraag en de verwachtte resultaten. Het formuleren van de vraag blijkt soms lastig in de praktijk. We zoomen uit en plaatsen de vraag in breder perspectief waardoor eerste inzichten zichtbaar worden. We maken afspraken over de aanpak en de terugkoppeling.

3. Voorstel coachtraject

Naar aanleiding van de intake zal een voorstel worden gemaakt:

  • Aanpak van het traject
  • Aanvangsdatum
  • Wijze van terugkoppeling naar opdrachtgever
  • Financiële investering

4. Coachgesprekken of teambijeenkomsten

Op basis van de eerste gesprekken gaan we aan de slag. Hierbij houden we altijd de vijf succesfactoren van coaching in het oog:

  • De meetlat, wat is je doelstelling als mens en als team;
  • Eigenaarschap, wie is waar voor verantwoordelijk;
  • De hier en nu, waar loop je tegenaan in de praktijk;
  • De IJsberg, welke opvattingen en overtuigingen zijn helpend of staan in de weg;
  • De context, de vraag krijgt betekenis als je deze plaatst in de omgeving van de gecoachte of het team. Hoe verhoudt je je tot hetgeen wat op je pad komt?

5. Tussentijdse afstemming opdrachtgever

Afhankelijk van de wensen van de gecoachte en de opdrachtgever zal tussentijds de voortgang worden besproken. Hiermee staan we stil bij het proces en wat het inmiddels heeft opgeleverd. Eventueel kan het proces worden bijgesteld.

6. Coachgesprekken of teambijeenkomsten

We gaan verder aan de slag en nemen de bevindingen van de tussentijdse afstemming mee.

7. Afronding

In een afrondend gesprek kijken we terug op het coachtraject. Wat heeft het opgeleverd en hoe zorg je ervoor dat het geleerde in de praktijk wordt geborgd. De resultaten worden besproken.


 

Aanpak Teamcoaching voor managers

Voor het op maat ontwikkelen van een leergang Teamcoaching voor Managers zal naast bovenstaande stappen extra aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de organisatie, de opgaven waar je als organisatie voor staat en de maatschappelijke ontwikkelingen en impact. Waar liggen uitdagingen? Wat is de visie en missie van de organisatie en welke waarden staan daarbij centraal in het werk en de onderlinge samenwerking. Welke ontwikkeling wordt daarin gevraagd van de managers en de teams en welke vragen komen hieruit voort. In samenwerking met opdrachtgever en managers(s) wordt een leergang op maat ontwikkeld.  Een leergang waarin managers handvatten krijgen aangereikt en ervaringen kunnen opdoen in het begeleiden van teamdynamieken.