Net als jij vind ik privacy belangrijk en wil ik ook dat er veilig met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan. Ik span mij dan ook tot het uiterste in om veilig en verantwoord met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Als je via het contactformulier op de website of rechtstreeks per mail of telefoon contact met Karin Huberts hebt opgenomen en hieruit een afspraak, vervolgafspraak of opdracht volgt, zal Karin Huberts uitsluitend dan je voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam opslaan voor correspondentiedoeleinden, die passend zijn bij een opdrachtnemer-opdrachtgever relatie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor directe afhandeling van je contactverzoek en contact tijdens een lopend (team-)coachtraject.

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Desgewenst en op jouw aangeven kunnen deze gegevens per direct of na afloop van het (team-)coachtraject verwijderd worden. Niemand anders dan Karin Huberts heeft toegang tot deze contactgegevens. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde computer waardoor de bescherming van je contactgegevens gegarandeerd is en je gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming of verzoek hiervoor (bijvoorbeeld een doorverwijzing of nieuwe opdracht). Je voor- en achternaam in combinatie met je telefoonnummer worden bewaard op een met vingerafdruk beveiligde telefoon. Karin Huberts verwijdert contactgegevens die niet meer nodig zijn.

Voor de hosting van deze website en het beheer van de contactgegevens maakt Karin Huberts gebruik van Yourhosting als verwerker. (Zie Verwerkersovereenkomst Yourhosting).